Жителі Північної Салтівки у Харкові отримали допомогу від волонтерів міжнародної гуманітарної місії в день ракетного обстрілу

Для надання гуманітарної допомоги постраждалим Харківщиниі та районам Північна Салтівка і і П’ятихатки, де від російських снарядів постраждали 70% житлових будинків, приїхали команда міжнародної гуманітарної місії, харківські волонтери, лідери Міжнародних гуманітарних місій Let`s do it Ukraine SOS Юлія Мархель та Global Empoverment Mission Майкл Каппоні. Ризикуючи життям у супроводі військових та поліції волонтери надавали допомогу […]

Для надання гуманітарної допомоги постраждалим Харківщиниі та районам Північна Салтівка і і П’ятихатки, де від російських снарядів постраждали 70% житлових будинків, приїхали команда міжнародної гуманітарної місії, харківські волонтери, лідери Міжнародних гуманітарних місій Let`s do it Ukraine SOS Юлія Мархель та Global Empoverment Mission Майкл Каппоні.

Ризикуючи життям у супроводі військових та поліції волонтери надавали допомогу місцевим жителям прифронтових територій, куди цивільним в’їзд заборонено, фактично зруйнована інфраструктура, не працюють магазини, а мешканці живуть у аварійних будинках під щоденними артобстрілами. Громадяни отримали бокси з їжею і засобами гігієни. 

“Діти, молодь, люди похилого віку мешкають у зруйнованих війною будинках не маючи шансів на нормальне та безпечне існування, волонтерські місії на територію потрапляють у супроводі військових. Ось чому нам у жодному разі не можна зупинятися. Війна продовжується, люди втрачають все: хтось роботу, хтось будинок, а хтось родину. Ми повинні працювати на повну, щоб українці мали змогу вчасно отримувати необхідну допомогу, продуктові набори, ліки, засоби гігієни та одяг” – зазначила координаторка Let`s do it Ukraine SOS Юлія Мархель.

Об’єми гуманітарної допомоги в Україну від міжнародних донорів зменшились на 90% і нині громадяни мають розуміти, що, в першу чергу, допомогу мають отримати ті, в кого нічого немає, люди з прифронтових територій та постраждалі.

Також під час місії голови волонтерських організацій відвідали найбільший гуманітарний штаб у Харкові, де зусилля об’єднали Let’s do it Ukraine SOS, Харківська молодіжна рада, СпівДія та інші організації. Наразі гуманітарна допомога, зокрема їжа, вода, ліки тощо, надається щотижня 5-6 тисячам постраждалим жителям Харкова та області. 

В Харківській області люди можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном 1535. Оператор підкаже, де найближчий пункт видачі, або ж, якщо ви не маєте змоги самостійно дістатися місця призначення, вам допоможуть організувати доставку. 

Допомогти організації, долучитися до волонтерського руху, як взяти участь у соціальних активностях дізнавайтесь на сайті www.letsdoitukraine.org.

Щиро дякуємо усі волонтерам та організаціям які сприяють реалізації цієї надважкої, але такої необхідної гуманітарної місії: Global Empoverment Mission, Life Quality Fund, USA for Ukraine, CodelT4Life, Let’s do it Ukraine SOS, Харківська Молодіжна рада, СпівДія.

Residents of Northern Saltivka in Kharkiv received help from volunteers of the international humanitarian mission on the day of the rocket attack

To provide humanitarian aid to the victims of the Kharkiv region and the districts of Northern Saltivka and Pyatikhatka, where 70% of residential buildings were damaged by Russian shells, the team of the international humanitarian mission, Kharkiv volunteers, leaders of the International humanitarian missions Let’s do it Ukraine SOS Julia Marchel and Global Empowerment Mission Michael Capponi.

Risking their lives, accompanied by the military and the police, the volunteers provided assistance to local residents of the frontline areas, where civilians are prohibited from entering, the infrastructure is virtually destroyed, shops are closed, and residents live in emergency buildings under daily artillery fire. Citizens received boxes with food and hygiene products.

“Children, young people, elderly people live in houses destroyed by the war without having a chance for a normal and safe existence, volunteer missions to the territory are accompanied by the military. That is why we cannot stop under any circumstances. The war continues, people are losing everything: someone’s job, someone’s house, and someone’s family. We must work to the full so that Ukrainians can receive the necessary assistance, food kits, medicines, hygiene products and clothes in a timely manner,” said Let’s do it Ukraine SOS coordinator Yuliya Markhel.

The volume of humanitarian aid to Ukraine from international donors has decreased by 90%, and now citizens must understand that, first of all, those who have nothing, people from the frontline areas and the victims should receive help.

Also, during the mission, the heads of volunteer organizations visited the largest humanitarian headquarters in Kharkiv, where efforts were joined by Let’s do it Ukraine SOS, Kharkiv Youth Council, SpivDia and other organizations. Currently, humanitarian aid, including food, water, medicine, etc., is provided every week to 5-6 thousand affected residents of Kharkiv and the region.

In the Kharkiv region, people can contact the hotline by calling 1535. The operator will tell you where the nearest drop-off point is, or, if you are unable to reach the destination yourself, they will help you arrange delivery.

Find out how to help the organization, join the volunteer movement, how to take part in social activities on the website www.letsdoitukraine.org.

We sincerely thank all volunteers and organizations that contribute to the implementation of this extremely difficult, but necessary humanitarian mission: Global Empowerment Mission, Life Quality Fund, USA for Ukraine, CodelT4Life, Let’s do it Ukraine SOS, Kharkiv Youth Council, SpivDiya.