Let`s do it Ukraine виступили на щорічній найбільшій екоконференції в Португалії

Лідерка Всеукраїнського молодіжного руху  Let`s do it Ukraine Юлія Мархель виступила на 5-ій Національній зустрічі з чистоти міст, яка відбулася 12-14 грудня 2023 року у місті Кашкайш, Португалія. Цей захід зібрав рекордну кількість учасників за останні п’ять років – 1150 осіб. Протягом трьох днів 40 доповідачів з 12 різних країн взяли участь у конференції, організовані у […]

Лідерка Всеукраїнського молодіжного руху  Let`s do it Ukraine Юлія Мархель виступила на 5-ій Національній зустрічі з чистоти міст, яка відбулася 12-14 грудня 2023 року у місті Кашкайш, Португалія.

Цей захід зібрав рекордну кількість учасників за останні п’ять років – 1150 осіб. Протягом трьох днів 40 доповідачів з 12 різних країн взяли участь у конференції, організовані у 16 ​​панелях. Вони поділилися своїми проєктами у сферах технологічних інновацій, управління містом, державних закупівель, активної громадянської позиції та ін.

«У світі все пов’язано. Якщо ви думаєте, що війна десь далеко, можливо, для когось із вас навіть на іншому континенті – ми всі маємо розуміти, що її наслідки торкнуться кожного. Нам потрібно дбати про довкілля, тому що це наш дім. У нас зараз в Україні така ситуація, що наше життя може поміститися в мішок. Невже нам так багато потрібно? Одна сумка, паспорт, трохи грошей, трохи їжі та води. Можливо, такий безвідходний спосіб життя можливий у повсякденному житті, і людям не потрібна війна, щоб зрозуміти, що для щастя потрібна лише сім’я, мирне блакитне небо, посмішки, їжа та місце для сну. Це час, коли ви починаєте усвідомлювати, що життям потрібно насолоджуватися сьогодні, і ми повинні разом будувати безпечне майбутнє” – наголосила під час свого виступу Юлія Мархель.

Основна мета конференції – обмінятися досвідом та напрацювати кроки для ефективного управління відходами у містах та зробити їх чистими. Також під час події було організовано виставку сучасної техніки та обладання, що допоможе спряти чистоті та екологічній відповідальності кожного з нас.

«Кожного разу, коли Асоціація стає більшою, у нас стає все більше організацій і партнерів, більше державних і приватних компаній, більше місцевих органів влади та громадян, які відвідують нас. Цей сектор є критично важливим для діяльності міста, конкурентоспроможності, привабливості та безпеки» – заявив Луїс Алмейда Капао, президент правління Associação Limpeza Urbana.

Щиро вдячні за можливість взяти участь у заході та бути почутими. Адже довкілля не має кордонів і ми маємо разом балансувати наші екосистеми.

The leader of Let’s do it Ukraine, Iuliia Markhel, spoke at the National Meeting for Urban Cleanliness

The leader of the All-Ukrainian youth movement Let’s do it Ukraine, Iuliia Markhel, became a speaker at the 5th National Meeting for Urban Cleanliness, which took place on December 12-14, 2023 in the city of Cascais, Portugal.

This event gathered a record number of participants over the past five years – 1150 people. During three days, 40 speakers from 12 different countries took part in the conference organized in 16 panels. They shared their projects in the fields of technological innovation, city management, public procurement, active citizenship, etc.

“Everything in the world is connected. If you think that the war is somewhere far away, maybe for some of you even on another continent – we all need to understand that its consequences will affect everyone. We need to take care of the environment because it is our home. We now have such a situation in Ukraine that our lives can fit in a bag. Do we really need that much? One bag, passport, some money, some food and water. Maybe such a zero-waste lifestyle is possible in everyday life, and people don’t need a war to realize that all they need to be happy is a family, a peaceful blue sky, smiles, food and a place to sleep. This is the time when you begin to realize that life should be enjoyed today, and we should build a safe future together,” Iuliia Markhel emphasized during her speech.

The main goal of the conference is to share experience and develop steps for effective waste management in cities and make them clean. Also, during the event, an exhibition of modern equipment and possessions was organized, which will help to hide the cleanliness and environmental responsibility of each of us.

“Every time the Association grows, we have more and more organizations and partners, more public and private companies, more local authorities and citizens who visit us. This sector is critical for the city’s activity, competitiveness, attractiveness and security,” said Luís Almeida Capão, Рresident of the board of the Associação Limpeza Urbana.

We are sincerely grateful for the opportunity to participate in the event and be heard. After all, the environment has no borders and we must balance our ecosystems together.