Відновлення після катастрофи: як волонтери рятують Південь України

25-26 червня 2024 року відбувся прес-тур для представників медіа на Південь України, в рамках якого волонтери міжнародного гуманітарного проєкту “Let`s do it Ukraine SOS” показали хід роботи проєкту з ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС “Подолання наслідків повені в Миколаївській та Херсонській областях, допомога домогосподарствам та об’єктам соціальної інфраструктури «Прибирання, дезінфекція, відновлювальні роботи, підготовка до […]

25-26 червня 2024 року відбувся прес-тур для представників медіа на Південь України, в рамках якого волонтери міжнародного гуманітарного проєкту “Let`s do it Ukraine SOS” показали хід роботи проєкту з ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС “Подолання наслідків повені в Миколаївській та Херсонській областях, допомога домогосподарствам та об’єктам соціальної інфраструктури «Прибирання, дезінфекція, відновлювальні роботи, підготовка до зими» за сприяння AWO International та за фінансової підтримки Aktion Deutschland Hilft.

«Ліквідація наслідків повені актуальна і через рік після катастрофи. Величезна хвиля води з Каховського водосховища змивала все на своєму шляху – сміттєзвалища, каналізації,  кладовища, трупи тварин, небезпечні хімікати тощо. Ця забруднена вода кілька днів “стояла” у будинках. Вода зійшла, люди почали повертатися додому, проте нормально жити там вони так і не змогли, адже будинки не були належним чином просушені та продезинфіковані. Ми вдячні партнерам за можливість реалізації цього важливого проєкту. Разом ми маємо робити все, щоб допомогти громадянам повернутися у свої домівки» – зазначила координаторка проєкту, лідерка Всеукраїнського молодіжного руху Let`s do it Ukraine Юлія Мархель. 

Проєкт триватиме до вересня 2024 року та сприятиме відновленню інфраструктури постраждалих територій та відновленню навчання в закладах освіти для дітей громади, передбачає підтримку цивільного населення, допоможе громадянам ліквідувати наслідки паводка, підготуватися до зимового сезону та повернутися до своїх домівок. Поетапне відновлення отримають 192 домогосподарства, яким організатори, волонтери та спеціалізовані компанії допоможуть просушити приміщення, провести дезінфекцію та пест контроль.

Під час прес-туру представники медіа мали змогу поспілкуватися з місцевими, які проживають у селищах Миколаївської та Херсонської областей, які були підтоплені через Каховську катастрофу, а також побачили на власні очі проблему, яка існує в регіоні, через високу вологість. Організатори детально показали, як відбувається процес дезінфекції, пест-котролю та осушення приміщень. Також було проведення опитування серед населення та моніторинг. 

Контактна особа для представників медіа: +380 66 444 51 43 – Анастасія Кошуба

Довідково

6 червня 2023 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф у Європі – зруйнування дамби Каховської ГЕС. У результаті, попри зниження рівня води у Дніпрі, було підтоплено 600 км2, у Херсонській області підтоплено 30 населених пунктів, у Миколаївській – ще 31. У зоні катастрофи опинилося 16 000 людей.

Recovery after the disaster: how volunteers save the South of Ukraine

On June 25-26, 2024, a press tour for media representatives took place in Southern Ukraine, during which volunteers of the international humanitarian project “Let’s do it Ukraine SOS” showed the progress of the project to eliminate the consequences of the explosion of the Kakhovskaya HPP dam “Overcoming the consequences of the flood in Mykolaivska and Kherson regions, assistance to households and objects of social infrastructure “Cleaning, disinfection, restoration work, preparation for winter” with the assistance of AWO International and with the financial support of Aktion Deutschland Hilft.

“Eliminating the consequences of the flood is still relevant a year after the disaster. A huge wave of water from the Kakhovsky Reservoir washed away everything in its path – garbage dumps, sewers, cemeteries, animal corpses, dangerous chemicals, etc. This contaminated water “stood” in the houses for several days. The water receded, and people began to return home, but they could not live there normally, because the houses were not properly dried and disinfected. We are grateful to our partners for the opportunity to implement this important project. Together, we must do everything to help citizens return to their homes,” said the project coordinator, leader of the All-Ukrainian youth movement Let’s Do It Ukraine Iuliia Markhel.

The project will last until September 2024 and will contribute to the restoration of the infrastructure of the affected areas and the resumption of education in educational institutions for children of the community, provide support to the civilian population, will help citizens eliminate the consequences of the flood, prepare for the winter season and return to their homes. 192 households will receive staged restoration, which will be helped by organizers, volunteers, and specialized companies to dry the premises, carry out disinfection and pest control.


During the press tour, media representatives had the opportunity to talk with locals living in the villages of the Mykolaiv and Kherson regions that were flooded due to the Kakhov disaster, and also saw with their own eyes the problem that exists in the region due to high humidity. The organizers showed in detail how the process of disinfection, pest control and drying of the premises takes place.

Contact person for media representatives: +380 66 444 51 43 – Anastasia Koshuba

For reference
On June 6, 2023, one of the largest man-made disasters in Europe occurred – the destruction of the Kakhovskaya HPP dam. As a result, despite the lowering of the water level in the Dnieper, 600 km2 were flooded, 30 settlements were flooded in the Kherson region, and another 31 in the Mykolaiv region. 16,000 people were in the disaster zone.