Про організацію

Ми прагнемо шукати нові рішення та приносити великі ідеї в життя разом з вами.

Приєднуйся

Про організацію | About organization

Громадська організація “Всеукраїнський молодіжний рух” ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН” (NGO Let’s do it, Ukraine) – це громадська організація, яка реалізовує 12 щорічних національних проектів та понад 60 локальних проектів, діє в 24 областях України, об’єднує понад 1 млн. учасників.
Організація є частиною міжнародного руху Let’s Do It! World, який об’єднав вже 180 країн та понад 20 млн. учасників для того, щоб піклуватися про екологію та чистоту нашої планети.
Офіційно організація була зареєстрована ініціативною групою ЕКО активістів у 2014 році. У 2019 ГО Let’s do it, Ukraine стали представниками міжнародної організації Let’s Do It World в Україні: https://www.worldcleanupday.org/.

Non-governmental organization “All-Ukrainian youth movement” LET’S DO IT, UKRAINE is a non-governmental organization, which implements 12 annual national projects and more than 60 local projects, operates in 24 regions of Ukraine, unites more than 1 million participants. The organization is a part of the world movement Let’s Do It! World, which has already united 180 countries and more than 20 million participants to take care of ecology and cleanness of our planet. Officially, the organization was registered by an initiative group of ECO-activists in 2014. In 2019 NGO Let’s do it, Ukraine became a representative of the international organization Let’s Do It World in Ukraine: https://www.worldcleanupday.org

Структура організації | Organizational structure

Структура організації складається з: президента, віце-президента, наглядової ради, правління, команди національних координаторів різних напрямків, обласних координаторів та їх команд, районних координаторів, координаторів населених пунктів, локацій та волонтерів та учасників проектів, осередків та представництв та проектних координаторів.
Organizational structure consists of president, vice-president, supervisory board, executive board, team of national coordinators in different areas, regional coordinators and their teams, district coordinators, city/town/village coordinators, coordinators of locations, volunteers and project participants, centers, representative offices and project coordinators.
Всього Let’s do it, Ukraine налічує понад 780 000 активістів в усіх куточках нашої країни.
Основна мета організації: сформувати національну культуру чистоти, правильного поводження з відходами та дбайливого ставлення до довкілля в кожного громадянина нашої держави – від наймолодшого до найстаршого.

In total, Let’s do it, Ukraine consists of more than 780 000 activists in all the areas of our country. Main goal of the organization is to form national culture of cleanness, correct treatment of waste and careful attitude to environment among every citizen of our country – from the youngest to the oldest ones.

Всесвітній день прибирання "World Cleanup Day" Зробимо Україну чистою разом! | Let’s make Ukraine clean together!

Всесвітній день прибирання

Закликаємо до прибирань протягом року, але звергаємо вашу особливу увагу на Всесвітній день прибирання щороку у третю суботу вересня –  наймасштабніше прибирання планети Земля! Стань частиною світової Еко історії!

Key projects, which include other annual events:

World cleanup day
We call people for cleanups during a year but would like to pay particular attention to “World Cleanup Day” – the biggest cleanup of the Earth takes place every third Saturday of September!  Become a part of the world Eco history!

Всеукраїнська акція, наймасштабнішого прибирання «Зробимо Україну чистою разом!» – організація масових прибирань з роздільним збором відходів, забруднених локацій на чолі із координаторами міст, областей, селищ. Також, до проекту входить збір, здача сміття у найближчі пункти переробки, забезпечення вивозу зібраного сміття комунальними службами та озеленення локацій.

All-Ukrainian action, the biggest cleanup “Let’s make Ukraine clean together!” – is organization of mass cleanups of wasted locations with separate waste collection headed by coordinators of cities, towns, villages. The project also includes collection and handing in waste to the closest recycling units, removal of waste by public utilities and planting of locations.

ЧистоFEST | ChystoFEST

Всеукраїнський екологічний фестиваль «ЧистоFEST» – еко-культурний фестиваль, що має на меті звернути увагу громадськості на екологічні проблеми через призму мистецтва.
All-Ukrainian ecological festival “ChystoFEST” is an eco-cultural festival, which aims to draw community attention to ecological issues through the lens of art. 

Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку | All-Ukrainian forum of cooperation and development

Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку – об’єднання громади, влади, бізнесу, ЗМІ задля вирішення соціальних проблем.

All-Ukrainian forum of cooperation and development – union of community, government, business, mass media to solve social issues.

Let’s do it, Ukraine School Recycling

Let’s do it, Ukraine School Recycling – всеукраїнський шкільний марафон роздільного збору відходів який впроваджує систематичне сортування в навчальному закладі та вчить заробляти максимум фінансових ресурсів на відходах школи.

Let’s do it, Ukraine School Recycling – all-Ukrainian school marathon of separate waste collection, which implements systematic sorting in educational institutions and teaches to get maximum financial resources from school waste.

Мобільний додаток Let’s do it, Ukraine | Mobile application Let’s do it, Ukraine

Мобільний додаток Let’s do it, Ukraine – універсальний мобільний додаток для еко відповідальних громадян, в ньому ви знайдете найближчі пункти приймання вторинної сировини, зможете здійснити пошук локацій для прибирань та дізнатися останні еко новини.

Mobile application Let’s do it, Ukraine –universal mobile application for eco responsible citizens, where you can find the closest units of recyclable materials admission, search for locations to clean and learn about the latest eco news. 

Програма розвитку екологічних громад | Program of ecological communities’ development

Програма розвитку екологічних громад – тренінгові програми для розвитку екологічних громад в рамках децентралізації, розвитку екологічного ОСББ тощо.

Program of ecological communities’ development – training programs for the development of ecological communities in terms of decentralization, development of ecological apartment blocks joint owners associations, etc.

Інші проекти

Міжнародна конференція Let’s Do It! Країн Східного Партнерства.

International conference Let’s Do It! of the Eastern partnership countries.

Рейтинг ЕКО ШКОЛА року – конкурс для шкіл.

ECO SCHOOL rating – contest for schools.

Екологія починається з мене! – всеукраїнська інформаційна виставка стінгазет.

Ecology starts with me! – all-Ukrainian exhibition of wall newspapers.

Let’s do it, Ukraine CAMP – Еко табори для громадських активістів.

Let’s do it, Ukraine CAMP – Eco camps for social activists.

ЕКО ПАТРУЛЬ – загін екологічних волонтерів, які стимулюють населення до чистоти довкілля.

ЕКО PATROL –crew of ecological volunteers, who stimulate population to keep environment clean.

Міжнародна ЕКОЛОГІЧНА премія.

International ECOLOGICAL award.

 

Підтримка

В проектах приймають участь волонтери, органи шкільного, студентського та місцевого самоврядування, громадські організації, комерційні та не комерційні, компанії та державні підприємства, установи та організації, співробітники яких приєднуються до акцій на рівні корпоративної соціальної відповідальності.

Among those who take part in projects, there are volunteers, school, students and local authorities, non-governmental organizations, commercial and non-commercial companies, state enterprises, institutions and organization, employees of which join actions on the level of corporate social responsibility.

Проекти організації щорічно підтримують:  Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державний комітет телебачення та радіомовлення, Національний еколого-натуралістичний центр, Український державний центр позашкільної освіти, Київська державна адміністрація, а також Програма Волонтерів ООН в Україні, Всеукраїнський молодіжний центр та Київський молодіжний центр.

The organization’s projects are annually supported by: Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Infrastructure of Ukraine, Ministry of Social Policy of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine, State Television and broadcasting committee, the National Ecological and Naturalistic Center, the Ukrainian State Center for Extracurricular Education, the Kyiv State Administration, as well as the UN Volunteer Program in Ukraine, the All-Ukrainian Youth Center, and the Kyiv Youth Center.

Акцію підтримують всеукраїнські громадські організації: Фундація Регіональних Ініціатив, STREET WORKOUT UKRAINE, AIESEC в Україні, JCI UKRAINE, Українська академія лідерства, Українська асоціація студентів, YMCA Україна, Пласт, Українська волонтерська служба, Громадська Спілка “Національна Молодіжна Рада України”.

The event is supported by such non-governmental organizations as Foundation of Regional Initiatives, STREET WORKOUT UKRAINE, AIESEC in Ukraine, JCI UKRAINE, Ukrainian Academy of Leadership, Ukrainian students association, YMCA Ukraine, The Plast National Scout Organization of Ukraine, Ukrainian Volunteer Service, Public Union “National Youth Council of Ukraine”.

Досягнення

Досягнення: 1 по 29 квітня 2017 року проходив сезон прибирань Let’s do it, Ukraine з роздільним збором відходів. За попередніми підрахунками більше мільйона українців за цей час очистили 4760 локації парків, скверів, прибережних зон, лісів та маленьких несанкціонованих сміттєзвалищ у 228 населених пунктах України.

Achievements: from 1 to 29 April, there was a season of Let’s do it, Ukraine cleanups with separate waste collection. According to preliminary calculations, more than a million of Ukrainians cleaned 4760 locations of parks, squares, coastal zones, forests and small illegal waste landfills in 228 population centers of Ukraine during this time.
Наша організація – платформа для всебічного розвитку. Долучайтесь до ініціативи вже сьогодні, заповнюйте форму реєстрації та зв’яжіться з координатором своєї області. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах. Реалізовуйте власні ідеї разом з нами.
Our organization is a platform for inclusive development. Join the initiative today, fill in the registration form and contact a coordinator from your region. Follow our news in social networks. Implement your ideas together with us.
Хай небо буде мирним, а Україна чистою! Приєднуйтесь!

Let the sky be peaceful and Ukraine clean! Join us!